Leveringsinformatie

Leverings- en betalingsvoorwaarden Parel Passie V.O.F. 

ParelPassie.nl    

Inhoud

Artikel 1- Prijzen en verzendkosten. 1

Artikel 2- Levering en uitvoering. 1

Artikel 3 - Betaling. 2

Artikel 4 - Klachtenregeling. 2

Artikel 5- Geschillen. 2

 

Artikel 1- Prijzen en verzendkosten

 1. Alle artikelen van Parel Passie worden verkocht exclusief BTW. Parel Passie maakt gebruik van de KOR van de belasting dienst en dient te leveren zonder BTW. 
 2. Op de factuur staat de prijs van de goederen, de verzendkosten exclusief BTW, mocht er toch BTW op een product staan dan is die prijs gelijk aan de prijs exclusief BTW. De factuur zal handmatig aangepast worden.
 3. De verzendkosten zijn gratis voor alle aankopen naar een adres in Nederland, met uitzondering van pakketten met betaalservice verzenden. Dat is altijd voor kosten van de klant. Ook bij knopen en rijgen betaald de klant de verzendkosten.
 4. De verzendkosten bij aankopen op ParelPassie.nl  naar een adres buiten Nederland betaalt de klant een deel van de de verzendkosten.
 5. Aankopen vanaf ca. €159,- worden doorgaans door Parel Passie als pakket of aangetekend naar een adres in Nederland verstuurd worden op kosten van Parel Passie.
 6. Indien de klant wil dat een artikel met verzekering verstuurd wordt kan deze dat aangeven en verzorgt Parel Passie dat op kosten van de klant.
 7. Wil een klant achteraf betalen, dan wordt verzonden onder rembours / met betaalservince van PostNL, de klant betaald de kosten voor verzending, ook in Nederland.
 8. Heeft u de parels getoond gekregen / bij een afspraak gekocht. Dan kunt u wel ruilen maar geen geld retour krijgen na uw aankoop.

 

Artikel 2- Levering en uitvoering

 1. Parel Passie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ParelPassie.nl en/of PearlPassion.eu  kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle artikelen die ParelPassie.nl te koop aanbiedt zijn op voorraad bij Parel Passie. M.u.v. gouden sieraden, gouden onderdelen en occasions. deze kunnen ook op bestelling geleverd worden of vanuit een ander adres in Nederland worden verzonden. Parel Passie verzendt haar parelsieraden doorgaans binnen 24 uur indien betaald. Mocht in uitzonderlijke gevallen een artikel niet op voorraad zijn, dan zal dat altijd duidelijk vermeld zijn  of zal een artikel tijdelijk op inactief of niet op voorraad gezet worden, tot dat het nieuwe artikel weer aan de voorraad is toegevoegd. Parel Passie doet er alles aan op haar voorraad gelijk te houden met ParelPassie.nl, in het geval dat een fout geconstateerd wordt, informeert Parel Passie de klant direct en biedt de klant een alternatief artikel aan of retourneert de ontvangen betaling met omgaande na mailcontact.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed aan de klant verzenden. Betaling via overschrijving of creditcard (mogelijk via PayPal) duurt enkele dagen. Parel Passie verzendt minimaal twee maal per week, op  dinsdag en vrijdag. Maar doorgaans dagelijks. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bestellingen van gouden onderdelen indien niet op voorraad,, kan er een langere leveringstermijn zijn. Dan zal het product binnen ca. 30 dagen geleverd worden, De klant wordt hier tijdig over ingelicht. Indien gouden en zilveren sieraden speciaal gemaakt worden door onze leverancier van gouden sieraden en onderdelen. Kan de levering oplopen tot 8 weken. Dit staat dan al bij het artikel aangegeven. Zodat u het weet voor u de aankoop doet. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk maat sieraden in goud en zilver binnen 14 dagen te leveren.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan normaal gesproken direct na ontvangst van de betaling bericht en uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug van dat product dat niet geleverd is, inclusief betaalde verzendkosten (indien van toepassing).
 6. In geval van ontbinding, conform beschreven in de algemene voorwaarden, zal Parel Passie het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Parel Passie streeft na, binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel, het bedrag aan de klant terug te betalen.
 7. De parels op de website heeft Parel Passie op voorraad. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Parel Passie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Parel Passie tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Parel Passie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt voor niet aangetekend verzonden producten. Indien de klant niet kiest voor aangetekende verzending is het risico voor de klant.

 

Artikel 3 - Betaling

 1. Alle producten die Parel Passie verkoopt moeten vooruit betaald worden. Pas wanneer de betaling ontvangen is (dit kan enkele dagen duren) zullen de producten verstuurd worden.
 2. Achteraf betalen is alleen mogelijk via rembours verzending. De klant betaald de verzendkosten van de rembours verzending. De kosten zijn (datum 20-6-2013) €15,95 verdere info over tarieven is te vinden op www.post.nl
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Parel Passie te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Parel Passie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 4 - Klachtenregeling

 1. Parel Passie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Parel Passie, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Parel Passie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Parel Passie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 5- Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen Parel Passie en de klant waarop deze algemene voorwaarden

       betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Heeft u nog vragen; mail ze naar: info@ParelPassie.nl of bel naar telefoonnummer 06 275 179 00. Telefonisch vooral 's avonds en donderdag en vrijdag  vanaf 10 uur en in het weekend grotendeels bereikbaar. Lenie onze pareljuwelier neemt zelf de telefoon op. Daar al haar werkzaamheden kan zij  niet altijd direct de telefoon beantwoorden. Spreekt u gerust een bericht in of belt u 's avonds terug.

Wij reageren snel zodat u met een gerust hart uw parels kunt kopen bij de betrouwbaarste parelwebshop - pareljuwelier